Еко факти

* В наши дни около 2/3 от населението в Европа се е преселило да живее в градовете.

* Повечето еко проблеми и тревоги са се зародили точно заради живота на повече хора в градовете – изсичане на горите, транспорт, замърсявания, големи промишлени обекти – всичко това влияе пагубно върху природата.

* За една година на планетата ни изчезват около 50 000 биологични вида.

* В България само 35% от територията и е покрита с гори, в миналото процентът е бил между 80 и 90.

* Много морски острови с развит туризъм нямат питейна вода, а се налага да пречиства солената вода от морето.

* Повечето хора предпочитат да прекарат почивката си по крайбрежни курорти, което води до по-сериозни екологични последици.

* В света има повече от 100 000 защитени територии и общата им площ е по-голяма от площта на Индия и Китай общо.

* Американците са най-големите потребители на хартия. На година използват около 331 кг на човек, което е 30% от световното потребление.

* Въпреки всичката рециклирана хартия, все още 93% от хартията, която ползваме се произвежда от дърво. За това се използва 1/5 от всичката дървесина, която се добива в световен мащаб.

* За да се направи 1 тон хартия, се използват 2-3 тона дървесина, много вода и енергия.

* На всеки 4 дървета в Европа, едно е повредено необратимо от киселинните дъждове.

* Противно на повечето твърдения, за последните години озоновата дупка се разширява едва забележимо и може да се затвори напълно за 50 години, разбира се, ако спрем дейностите, които и пречат да направи това.

Leave a Reply

Post Info