Използване на соларна енергия за охлаждане на кабините на камионите

i-Cool SolarТри компания обединяват усилията си, за да разработят климатична система за кабина на камион, която да се захранва със соларна енергия, получена от панели, разположени на покрива на ремаркето.

Компаниите, които работят върху тази климатична система са ICL Co Ltd, Mitsubishi Chemical Corp и Nippon Fruehauf Co Ltd. Тестване на работата на системата i-Cool Solar е планирано в близко време. Ако тестовете са успешни, ще можем да видим системата по магистралите от пролетта на 2012 година.

Системата “i-Cool Solar” събира електрическа енергия чрез фотоволтаични панели в специални акумулатори и използва тази енергия за захранване на климатична система в кабината на камиона.
Климатичната система “i-Cool Solar” е разработена от ICL, монтажните съоръжения за панелите са на Nippon Fruehauf, а самите клетъчни панели са направени от Mitsubishi Chemical.

Компаниите, разработващи проекта, твърдят, че системата спестява около 1,8 литра гориво на час, когато камионът не е в движение и редуцира разхода на гориво с 1%, когато камионът се движи. Тези изчисления са направени за стандартен 10-тонен камион.
Според резултатите, спестеното гориво възлиза на 1,500 литра годишно.

Системата i-Cool Solar позволява едновременна работа на други системи и уреди в камиона. Освен това тя редуцира разреждането на акумулатора, което от своя страна удължава живота му.
В момента се разработва и по-малка версия за употреба в леки автомобили.

Leave a Reply

Post Info