Компанията Caterpillar без боклуци в две от сградите си

caterpillarКомпанията Caterpillar достигна 100% успеваемост при рециклиране в два от своите сгради, разположени във Великобритания и по този начин спести 200 000 долара. Едното съоръжение, която се намира в Лейчестър и другото, разположено в Десфорд, достигнаха 100% рециклиране в своите сгради.

Съоръженията в Десфорд включват складови помещения и административни офиси. Те предоставят на своите клиенти широка гама логистични услуги и разпространява материали по цял свят. През 2008 година компанията си поставя за цел да няма отпадъци, съхранени в депа и да достигне 100% рециклиране. Освен това, от Caterpillar предприемат мерки за подобряване нивата на рециклиране.

Според данните, изнесени от компанията, от март 2009 г. в съоръженията в Десфорд да предриети редица допълнителни мерки, като например нови места за рециклиране в офисите, разделно събиране на отпадъците и тяхното балиране. Това е намалило разходите за транспортиране на отпадъците и е спестило на компанията 184 000 долара. До октомври 2010 г. от компанията съобщават, че са достигнали 100% рециклиране.

Разположените в Лейчестър съоръжения постигат нулево съхранение на отпадъци като увеличават нивата на рециклиране с 25%-30% в сравнение с предишни години. Разработена е система за управление на отпадъците, която увеличава приходите от рециклируеми отпадъци и започва да рециклира ненужните гумени хидравлични маркучи. От септември 2009 г. са спестени 15 500 долара.

Наскоро компаниите P&G и GM също се похвалиха, че са успели да сведат отпадъците си до нулата.

източник: www.environmentalleader.com

Leave a Reply

Post Info