Нова технология рециклира 100% от пластмасата, използвана в домакинството

системата УаруикТази Коледа е възможно да съберете всички пластмасови опаковки, в които са обвити подаръците ви, и да ги изпратите за рециклиране. Според учени в университета Уаруик обаче, само 12% от пластмасата, изпратена в депата, се рециклира. Останалите количества отиват на бунището или се използват като гориво, заради проблеми като залепени по пластмасата хартиени етикети или смесване на различни видове пластмаса. Но учените са разработили система, която може да рециклира 100% от пластмата, използвана в домакинството.

Работата на системата Уаруик се основава на елемент, който използва процеса пиролиза, който представлява разграждане на различни материали чрез топлина и без кислород. Елементът е разположен в реактор, тип „кипящ” слой, който прокарва газ или течност през материала и прави свойствата му типични за течност.

Изследователите напълнили реактора с различни видове пластмаса, които след това били разградени до полезни елементи, които в някои случаи биха могли да бъдат възстановени чрез дистилация. Тези елементи включват восък, който може да се използва като лубрикант, оригинални мономери, като например стирен, терефталова киселина, метилметакрилат и въглерод. Отпадъчните продукти, които остават в края на процеса, могат да бъдат използвани като активен въглерод.

„Предвиждаме типично голямо съоръжение със среден капацитет от 10 000 тона пластмасови отпадъци годишно”, каза ръководителя на изследователите професор Джан Байенс. „След година танкерите ще изнасят от всяко съоръжение рециклирани материали на стойност 7,7 милиона долара, а всяко съоръжение ще спестява 777,291 долар годишно от такси за сметища. Очакваните разходи за електроенергия за всяко съоръжение са около 77,729 годишно, а това ще направи системата много атрактивна.”

източник: www.gizmag.com

Leave a Reply

Post Info