Онлайн плащането може и да не е толкова устойчиво, колкото се смята

online-billingНапоследък все по-дискутиран става въпроса за плащане на сметките в интернет, както и изявленията, че това има по-добър ефект върху околната среда. В последните два месеца няколко големи и познати организации във Великобритания спряха да отправят подобни съобщения, след като бяха заплашени, че ще бъдат докладвани на Агенцията за стандарти в рекламата. Счита се, че подобни съобщения са направени без да бъдат адекватно проверени според насоките на структурите, които регулират рекламната дейност.
Ефективността на електронната комуникация и предприетите действия за редуциране на отпадъците е ясна за всички, но има притеснение, че инициативи, рекламирани като “зелени”, оставят неверни впечатления или целят да облагодетелстват някои като твърдят, че подпомагат устойчивостта за сметка на копирната и “хартиената” индустрия.

Известно е, че електронната комуникация и по-специално енергийните изисквания на разрастващата се мрежа от сървъри, необходими за съхранение и придобиране на информация имат огромен принос за въглеродните емисии. Проучвания показват, че във Великобритания компютрите и сървърите могат да консумират до 50% от енергията, необходима на домакинствата за следващите 10 години. Грийнпийс посочва, че електронните отпадъци са най-бързо нарастващия дял от отпадъците и че разходите по тяхното изхвърляне се увеличават сериозно.

Всички, които насърчават клиентите да преминат на електронно разплащане или други форми на електронна комуникация, за да редуцират разходите си, трябва да преразгледат посланията, които отправят, защото е под въпрос дали онлайн разплащането или общуването оставят по-малки въглеродни “следи”. Всъщност, с всички разходи за електронна комуникация и с големия брой клиенти, които принтират сметките си в къщи (между 10% в бизнеса и 30% в домакинствата), се оказва, че принтерът и хартията може да са по-устойчив метод за комуникация.

Хартията е продукт, който може да се възобновява и рециклира и, ако се произвежда и използва отговорно, е екологично устойчиво средство за общуване. Любопитно е, че в Европа, където се произвежда 93% от хартията, площите на горите са се увеличили с 30% от 1950 г. с темпото на 1,5 милиона футболни игрища годишно.
55% от горите по света се използват за производство на гориво и 34% – за нуждите на строителството, така че всъщност само 11% се използват за направата на хартия.

Така че, ако вашата организация отправя послания, че интернет разплащането и другите форми на електронно общуване са по-екологични от традиционните принтер и хартия, моля провете отново, защото не само не сте изчислили правилно вашите спестявания, но и не се оценили точно произтичащите от това разходи.
Обнадеждаващо е, че отговорните организации внимателно обмислят посланията, които отправят в обществото и са сигурни, че не просто повтарят остарели и погрешно разбирани концепции.

източник: environmentalleader.com

Leave a Reply

Post Info