Sony обяви план за нулево влияние върху околната среда

sony-project-zeroКомпанията Sony обяви плана си за нулево влияние върху околната среда, който трябва да бъде изпълнен до 2050 г. Мерките, включени в плана, са редуциране на отпадъците и емисиите и използването на материали като пластмаси от суров петрол.
Sony си поставя цели в четири области: промяна на климата, запазване на ресурси, контрол върху химически вещества и биоразнообразие.

Краткосрочните цели, които трябва да са изпълнени до март 2016 г. включват:
- 30% намаление на годишната консумация на енергия на техните продукти
- 10% редукция на теглото на продуктите
- 50% намаление на генерираните отпадъци
- 14% редукция на емисиите от транспорт и логистика
- 16% редуциране на отпадъците от опаковки на използвани части
- 5% намаление на дяла на пластмаси от суров петрол
- увеличение на рециклирането на отпадъци до над 99%

Шест етапа в жизнения цикъл на продуктите
Sony ще предприеме мерки и към шест етапа от жизнения цикъл на своите продукти.
1. Изследвания и разработване – компанията планира да разработи технологии, които ще намалят консумацията на енергия. Планира се също и разработване и подобряване на технологии, свързани с редуциране, повторно използване и рециклиране.
2. Планиране и дизайн на продуктите – компанията ще елиминира използването на определени химически вещества и ще пусне продукти, които няма да са вредни за околната среда.
3. Доставки – Sony ще създаде механизъм за определяне на емисиите по веригата за доставки.
4. Дейности – в офисите и заводите на Sony ще се правят оценки на околната среда и ще се разработват планове за изпълнение на краткосрочните цели.
5. Логистика – компанията планира да замени използването на камиони с кораби или влакове, когато това е възможно.
6. Рециклиране – Sony ще произвежда продукти, които ще се рециклират по-лесно.

източник: environmentalleader.com

Leave a Reply

Post Info