Стъпка напред

От началото на май 2012 г. YoungEcoSmart започна да предлага своите продукти и в съседна Румъния. Основен представител стана търговската верига книжарници  Диверта (www.Diverta.net ).

С  добавянето на нови партньори и разширяване на географията на предлагане, ние от ‘ЙЕС ГРУП’ се приближаваме до целта да предоставим на все повече деца и техните родители екологични, иновативни и образователни играчки. Да добавяме стойност чрез новите си колекции и да се стремим да носим удовлетвореност у своите клиенти.

Leave a Reply

Post Info