В Йордания започва амбициозен проект за озеленяване на пустинята

Проект за залесяване на Сахара

снимка: gizmag.com

Амбициозен проект, чиято цел е да превърне безплодната пустиня в зелен оазис, стана възможен миналата седмица, когато беше подписано споразумение в Йордания за развитие на пилотна система. Първото съоръжение от Проекта за залесяване на Сахара ще бъде разположено на 2,000,000 кв. м в крайбрежния йордански град Акуаба и ще бъде поле за тестване на употребата на различни технологии, произвеждащи прясна вода, храна и възобновяема енергия в тези горещи и безплодни райони.

Партньори по проекта са Bill Watts of Max Fordham Consulting Enginners, Seawater Greenhouse, Exploration Architecture и Bellona Foundation, която е международна неправителства организация, базирана в Норвегия и работеща по тази идея от 2009 г.

През 2009 г., след като първите проучвания са показали, че проектът е изпълним и финансово приложим, той е представен пред международна публика през декември 2009 г. на Конференцията за климата в Копенхаген. През щни 2010 г. кралят на Йордания Абдула II виждял проекта по време на свое посещение в Норвегия и заявява готовността си да улесни въвеждането му в страната.

Основните акценти в проекта са пречиствателни станции за солена вода, концентрирана слънчева енергия и култивиране на традиционни посеви, както и енергийни посеви като например водорасли. Всичко това ще бъде обединено на едно място, за да помогне за разрешаването на много различни екологични проблеми. 

Пречиствателните станции за солена вода ще бъдат използвани за целогодишно отглеждане на посеви в пустинни условия без никакво наличие на прясна вода. Солената вода ще се изпарява от решетки, разположение пред пречиствателната станция, за да се осигури влажност и подходяща температура вътре в нея. След това част от солената вода се пречиства и от нея се получава прясна вода, която ще се използва за напояване на посевите. Това от своя страна ще съживи сухите региони и ще осигури вода за съоръженията за концентрираната слънчева енергия.

Тези съоръжения ще се използват за генериране на електричество, което да захранва помпите, използвани за транспортиране на солена вода от Червено море до пречиствателната станция, както и за захранване на вентилатори, разпространяващи влажния въздух в станцията. Пречиствателната станция ще се използва също и за отглеждане на водорасли, които ще поглъщат въглеродния диоксид и ще осигуряват биомаса, която да се използва за енергийни нужди и за производство на храна.

Участниците в проекта казват, че когато тези различни технологии се използват съвместно, те ще се „захранват” взаимно и ще имат не само екологични, но и икономически ползи.

Проектът предвижда три отделни етапа на развитие. През 2011 г. ще се проведат задълбочени изследвания, през 2012 г. ще започне изграждането на Демонстрационен център, а търговското развитие на проекта ще започне през 2015 г.

източник: www.gizmag.com

Leave a Reply

Post Info